Portfolio 3 (4450)

Contactpersoon :Prof. dr. Wim PINXTEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wim PINXTEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Hanne KINDERMANS 
  
Lid van het onderwijsteam :Dr. Chiel HEX 
 Dr. Eline THYS 
 Mevrouw Joyce BOLLEN 
 Mevrouw Karen GEUNES 
 Dr. Margot VANAEKEN 
 De heer Peter BOGAERTS 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Prof. dr. Roy REMMEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Portfolio 1 (3815) 4,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Hart en longen (4445) 11,0 stptn
    Medische technieken en klinische vaardigheden - Medische stage (4451) 4,0 stptn
    Nier en spijsvertering (4446) 11,0 stptn
    Portfolio 2 (4106) 4,0 stptn
    Professionele vaardigheden: Integratie (4452) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de geneeskundeOvergangscurriculum813,0202020213,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels