Medische technieken en klinische vaardigheden - Medische stage (4451)

Contactpersoon :Dr. Chiel HEX
  
Coördinerend verantwoordelijke :Dr. Chiel HEX 
  
Co-titularis :Dr. Margot VANAEKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Carl DIERICKX 
 Dr. Eline THYS 
 Prof. Dr. Jan TRUIJEN 
 Dr. Katrien HEBBINCKUYS 
 dr. Marc MARTENS 
 De heer Martijn SCHERRENBERG 
 Dr. Miranda WITHOFS 
 Dr. Nele LEMKENS 
 Dr. Nina DE KLIPPEL 
 Prof. dr. Paul DENDALE 
 Dr. Wilfried COLMONTS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Aanval en verdediging: Professional (3946) 3,0 stptn
    Diagnose en beeldvorming (3903) 11,0 stptn
    Diagnose en therapie: Professional (3906) 3,0 stptn
    Hart en longen (4445) 11,0 stptn
    Hoofd en hals (4027) 11,0 stptn
    Hoofd en hals: professional (4097) 3,0 stptn
    Houding en beweging (4099) 11,0 stptn
    Neurowetenschappen (4101) 11,0 stptn
    Portfolio 1 (3815) 4,0 stptn
    Portfolio 2 (4106) 4,0 stptn
    Portfolio 3 (4450) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden: Integratie (4452) 6,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Aanval en verdediging: Professional (3946) 3,0 stptn
    Diagnose en beeldvorming (3903) 11,0 stptn
    Diagnose en therapie: Professional (3906) 3,0 stptn
    Hart en longen (4445) 11,0 stptn
    Hoofd en hals (2947) 8,0 stptn
    Hoofd en hals: professional (4097) 3,0 stptn
    Houding en beweging (4099) 11,0 stptn
    Neurowetenschappen (2948) 8,0 stptn
    Portfolio 1 (3815) 4,0 stptn
    Portfolio 2 (4106) 4,0 stptn
    Portfolio 3 (4450) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden: Integratie (4452) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de geneeskundeOvergangscurriculum1084,0272727274,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels