Traject student-onderzoeker 1 (4453)

Contactpersoon :Prof. dr. Pascal VRANCKX
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Pascal VRANCKX 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Stefanie LEUNEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Aanval en verdediging: Professional (3946) 3,0 stptn
    Houding en beweging: professional (4100) 3,0 stptn
    Neurowetenschappen: Professional (4102) 3,0 stptn
    Van gen tot patiënt: Professional (3816) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de geneeskundeExtra-curriculair813,0202020213,0JaNeeNumeriek
3de bachelorjaar in de geneeskundeExtra-curriculair813,0202020213,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels