Interuniversitair project KUBIC (4508)

Contactpersoon :Mevrouw Liesbeth CELIS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Marijke SWENNEN 
  
Met medewerking van :Mevrouw Liesbeth CELIS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaExtra-curriculair1626,081816,0NeeJaNiet-numeriek
1ste masterjaar in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieurExtra-curriculair1626,081816,0NeeJaNiet-numeriek
2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaExtra-curriculair1626,081816,0NeeJaNiet-numeriek
2de masterjaar in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieurExtra-curriculair1626,081816,0NeeJaNiet-numeriek
3de bachelorjaar handelsingenieur in de beleidsinformatica keuzeExtra-curriculair1626,081816,0NeeJaNiet-numeriek
3de bachelorjaar handelsingenieur keuzeExtra-curriculair1626,081816,0NeeJaNiet-numeriek
3de bachelorjaar in de handelswetenschappen: keuzepakketExtra-curriculair1626,081816,0NeeJaNiet-numeriek
3de bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappen keuzeExtra-curriculair1626,081816,0NeeJaNiet-numeriek
master in de handelswetenschappenExtra-curriculair1626,081816,0NeeJaNiet-numeriek
master in de toegepaste economische wetenschappenExtra-curriculair1626,081816,0NeeJaNiet-numeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels