Capita selecta ingenieursvaardigheden (4527)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Johan BAETEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Johan BAETEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Jeroen LIEVENS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Bart DREESEN 
 Mevrouw Genevieve MARTY 
 ing. John BIJNENS 
 ir. Koen HAAGDORENS 
 Prof. dr. Kris AERTS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: elektromechanicaVerplicht1084,01084,0NeeJaNumeriek

master in de industriële wetenschappen: energie (nieuw)Verplicht1084,01084,0NeeJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels