Klinische vaardigheden en communicatie  (4598)

Contactpersoon :Prof. dr. Hanne KINDERMANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Hanne KINDERMANS 
  
Co-titularis :Dr. Chiel HEX 
 Dr. Katrien HEBBINCKUYS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Dorien ULENAERS 
 Dr. Eline THYS 
 Mevrouw Hanne VAN ERUM 
 Prof. dr. Joke OPDENACKER 
 Mevrouw Karen GEUNES 
 Mevrouw Karen VAN DEN BROECK 
 Dr. Margot VANAEKEN 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Prof. dr. Roy REMMEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht813,018540183,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels