Klinische vaardigheden en communicatie - medische stage  (4604)

Contactpersoon :Dr. Chiel HEX
  
Coördinerend verantwoordelijke :Dr. Chiel HEX 
  
Co-titularis :Prof. dr. Hanne KINDERMANS 
 Dr. Margot VANAEKEN 
  
Met medewerking van :dr. ir. Quirine SWENNEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Carl DIERICKX 
 Dr. Eline THYS 
 Mevrouw Hanne VAN ERUM 
 Prof. Dr. Jan TRUIJEN 
 Prof. dr. Joke OPDENACKER 
 Mevrouw Karen VAN DEN BROECK 
 Dr. Katrien HEBBINCKUYS 
 dr. Marc MARTENS 
 De heer Martijn SCHERRENBERG 
 Dr. Miranda WITHOFS 
 Dr. Nele LEMKENS 
 Dr. Nina DE KLIPPEL 
 Prof. dr. Paul DENDALE 
 Mevrouw Tjorven DETIENNE 
 Dr. Wilfried COLMONTS 
 Prof. dr. Wilfried GYSELAERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Aanval en verdediging: Professional (3946) 3,0 stptn
    Diagnose en therapie: Professional (3906) 3,0 stptn
    Portfolio 1 (3815) 4,0 stptn
    Portfolio 2 (4106) 4,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Diagnose en beeldvorming (3903) 11,0 stptn
    Hart en longen (4602) 12,0 stptn
    Hoofd en hals (4027) 11,0 stptn
    Houding en beweging (4099) 11,0 stptn
    Neurowetenschappen (4101) 11,0 stptn
    Professionele vaardigheden: Integratie (4605) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht1626,02512251006,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels