De elektronische studiegids voor het academiejaar 2022 - 2023 is onder voorbehoud.

Juridische aspecten van informatica (1282)

Contactpersoon :Prof. dr. Ken ANDRIES
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ken ANDRIES 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de informaticaVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

keuze master voor corporate (UH)Keuze813,0813,0JaJaNumeriek
keuze master voor private (UH)Keuze813,0813,0JaJaNumeriek
master rechten ORKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels