Beginselen van anorganische chemie en vastestofchemie 2 (1413)

Contactpersoon :Prof. dr. Marlies VAN BAEL
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Marlies VAN BAEL 
  
Co-titularis :Prof. dr. An HARDY 
  
Met medewerking van :Mevrouw Hilde BREEMANS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Alessandra PIRAS 
 Mevrouw Daria BUROVA 
 ir. Gianfabio MANGIONE 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Beginselen van anorganische chemie en vastestofchemie 1 (1391) 6,0 stptn
    Chemische evenwichtsreacties en kinetica (0259) 5,0 stptn
    Fysische chemie: inleiding (0258) 5,0 stptn
    Kristallografie en diffractietechnieken (1439) 4,0 stptn
    Structuurchemie (0251) 5,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Beginselen van anorganische chemie en vastestofchemie 1 (1391) 6,0 stptn
    Chemische evenwichten en kinetica (3311) 7,0 stptn
    Chemische thermodynamica (3310) 3,0 stptn
    Kristallografie en diffractietechnieken (1439) 4,0 stptn
    Structuurchemie (0251) 5,0 stptn
 
Of groep 3
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Chemische thermodynamica (3988) 5,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Beginselen van anorganische chemie en vastestofchemie 1 (1391) 6,0 stptn
    Chemische evenwichten en kinetica (3311) 5,0 stptn
    Kristallografie en diffractietechnieken (1439) 4,0 stptn
    Structuurchemie (0251) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de chemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

schakelprogramma Materiomics voor pba pba agro- en biotechnologieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
schakelprogramma Materiomics voor pba chemie afstudeerrichtingen chemie en biochemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma master Materiomics - bachelor biologie of biomedische wetenschappenVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels