Fiscaal en sociaal recht (1553)

Contactpersoon :Prof. dr. Caroline VANDERKERKEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Caroline VANDERKERKEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Frederick DE COCK 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Jonathan HIMPE 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste master handelsingenieur - accountancy en financiering - accountancy trackVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar handelsingenieur in de beleidsinformatica keuzeKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappen keuzeKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

master in de toegepaste economische wetenschappenKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

1ste masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de economie vrije keuzeKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels