Vaste-stoffysica (1594)

Contactpersoon :Prof. dr. Hans-Gerd BOYEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ken HAENEN 
  
Co-titularis :dr. Paulius POBEDINSKAS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Derese DESTA 
 Prof. dr. Hans-Gerd BOYEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Elektromagnetisme (0174) 8,0 stptn
    Kwantummechanica 1 (1442) 4,0 stptn
    Kwantummechanica 2 (1807) 4,0 stptn
    Statistische fysica (3364) 5,0 stptn
    Thermodynamica (1415) 4,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Elektromagnetisme (0174) 6,0 stptn
    Kwantummechanica 1 (1442) 4,0 stptn
    Kwantummechanica 2 (1807) 4,0 stptn
    Statistische fysica (3364) 5,0 stptn
    Thermodynamica (3986) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de fysicaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma master Materiomics - bachelor wiskundeVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de wiskunde optie twinVerbreding1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels