Internationaal en Europees recht (1880)

Contactpersoon :dr. Merijn CHAMON
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Merijn CHAMON 
  
Co-titularis :Prof. dr. Jan WOUTERS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Felix PEERBOOM 
 Mevrouw Karen DE VOS 
 Mevrouw Katrien MARTENS 
 Mevrouw Lucia VAN DER MEULEN 
 Mevrouw Marie TERLINDEN 
 De heer Pieter AERTGEERTS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de rechtenVerplicht32412,032412,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master in de rechtenVerplicht32412,032412,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels