De elektronische studiegids voor het academiejaar 2022 - 2023 is onder voorbehoud.

Materiaalwetenschap (1950)

Contactpersoon :Prof. dr. Marc D'OLIESLAEGER
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Marc D'OLIESLAEGER 
  
Co-titularis :Prof. dr. Dirk VANDERZANDE 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Bart VERMANG 
 dr. Benjamin OTTENBOURGS 
 Prof. dr. ir. Momo SAFARI 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieurVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels