Rechten van de mens (2119)

Contactpersoon :Prof. dr. Koen LEMMENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Koen LEMMENS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Eva ALBERS 
 Mevrouw Hafize NURDOGAN 
 Mevrouw Jana SCHELLEMANS 
 Mevrouw Liesbet DEBECKER 
 Mevrouw Louise REYNTJENS 
 Mevrouw Marike LEFEVRE 
 Mevrouw Nina ROOX 
 Mevrouw Sofie FLEERACKERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de rechtenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

exchange rechten Erasmus BelgicaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels