Rechtsbescherming tegen de overheid (2155)

Contactpersoon :dr. Daan BIJNENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Daan BIJNENS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Maxime EVRARD 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Bestuursrecht (3845) 4,0 stptn
    Gerechtelijk recht (2122) 6,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Gerechtelijk recht (2122) 6,0 stptn
    Staats- en bestuursrecht (1879) 8,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar in de rechtenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels