Consumentenrecht (2163)

Contactpersoon :Prof. dr. Evelyne TERRYN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Evelyne TERRYN 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Christof KOOLEN 
 De heer Hannes CLAES 
 Mevrouw Liesbet VAN ACKER 
 De heer Tom VERDONK 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Goederen- en bijzondere overeenkomstenrecht (2125) 12,0 stptn
    Law of the Internal Market (1889) 6,0 stptn
    Ondernemingsrecht, met inbegrip van het vennootschapsrecht (1888) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2e masterjaar in de rechten: rechten - corporateVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
2e masterjaar in de rechten: rechten - privateVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

master rechten ORKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels