De elektronische studiegids voor het academiejaar 2022 - 2023 is onder voorbehoud.

Familie en vermogen (2241)

Contactpersoon :Prof. dr. Charlotte DECLERCK
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Charlotte DECLERCK 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Beatrice FRYNS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Personen-, familie- en familiaal vermogensrecht (2121) 8,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2e masterjaar in de rechten: rechten - privateVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

keuze master voor corporate (UH)Keuze1626,01626,0JaJaNumeriek
master rechten ORKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels