Ontwerpstudio scenografie (2409)

Contactpersoon :Prof. int. arch. Johannes KLAPS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. int. arch. Johannes KLAPS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Katrien GEEBELEN 
 De heer Yannick DOUW 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Ontwerpstudio wonen+ en ontwerpmethodiek (deel 1) (2395) 9,0 stptn
    Ontwerpstudio wonen+ en ontwerpmethodiek (deel 2) (2402) 9,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Actualia scenografie en retail design (2413) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de interieurarchitectuurVerplicht2439,02439,0NeeJaNumeriek

schakelprogramma master in de interieurarchitectuurKeuze2439,02439,0NeeJaNumeriek

voorbereidingsprogramma master in de interieurarchitectuurKeuze2439,02439,0NeeJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels