Chemische labotechnieken (2564)

Contactpersoon :dr. ir. Kristel SNIEGOWSKI
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. ir. Kristel SNIEGOWSKI 
  
Co-titularis :ing. Liesbet PAULS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Marleen SEGERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Algemene chemie (3830) 6,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Industriële proceschemie (2512) 3,0 stptn
    Organische chemie 1 (2516) 4,0 stptn
    Organische chemie en procestechnologie (4088) 4,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Analytische chemie 1 (2707) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de industriële wetenschappen - chemieVerplicht813,0813,0NeeNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels