Fundamentals of sensor systems (2601)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Ronald THOELEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Ronald THOELEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Elektriciteit (3824) 4,0 stptn
    Elektronische systemen (3831) 6,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Elektromagnetisme en wisselstroom (4085) 5,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Elektriciteit schakel (4312) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de industriële wetenschappen - elektronica-ICTVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
2de bachelor in de industriële wetenschappen - informaticaVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
2de bachelor in de industriële wetenschappen - nucleaire technologieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

schakel IW Nucleaire technologie-Milieu: pba chemie/pba biotechnologie - deel 2Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
schakel IW Nucleaire technologie-Milieu: pba medische beeldvorming - deel 2Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
schakel IW Nucleaire technologie-Nucleair en medisch: pba chemie/pba biotechnologie - deel 2Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
schakel IW Nucleaire technologie-Nucleair en medisch: pba medische beeldvorming - deel 2Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma industriële wetenschappen: nucleaire technologie - milieuVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma industriële wetenschappen: nucleaire technologie afst.nucleair en medischVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek engineering & technologyKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek

schakel IW Elektronica-ICT - deel 2Overgangscurriculum1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels