Procescontrole (2624)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Leen BRAEKEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Filip LOGIST 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. Leen BRAEKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :ing. Joris CLAES 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Algemene chemie (3830) 6,0 stptn
    Organische chemie en procestechnologie (4088) 4,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Industriële proceschemie (2512) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - chemieVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

schakel IW Chemie: optie duurzame procestechnologie of farma en fijnchemie - deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Chemie: optie voeding en packaging of kunststoffen en packaging deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Chemie: pba chemie afstudeerrichting procestechnologie voor alle opties deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels