Ondernemen (3289)

Contactpersoon :Mevrouw Myriam VANBEUREN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Piet PAUWELS 
  
Co-titularis :Mevrouw Myriam VANBEUREN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Janis LUYTEN 
 Prof. dr. Marc LOGMAN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - bouwkundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelor in de industriële wetenschappen - chemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelor in de industriële wetenschappen - elektromechanicaVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelor in de industriële wetenschappen - elektronica-ICTVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelor in de industriële wetenschappen - informaticaVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelor in de industriële wetenschappen - nucleaire technologieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels