Ruimtelijke ontwikkeling 1 (3498)

Contactpersoon :De heer Roeland PAUL
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. arch. Oswald DEVISCH 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Roeland PAUL 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de mobiliteitswetenschappenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master in de mobiliteitswetenschappenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels