De elektronische studiegids voor het academiejaar 2022 - 2023 is onder voorbehoud.

Technieken in bedrijfsinformatiesystemen (3545)

Contactpersoon :Prof. dr. Koen VANHOOF
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Frank VANHOENSHOVEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de handelswetenschappenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels