Metabolisme (3622)

Contactpersoon :Prof. dr. Bert OP 'T EIJNDE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Bert OP 'T EIJNDE 
  
Co-titularis :Prof. dr. Ann CUYPERS 
 Prof. dr. Geert-Jan GRAULUS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Alessia PANCARO 
 dr. Annelies VANHEEL 
 dr. Benjamin OTTENBOURGS 
 Mevrouw Isabeau VANBUEL 
 De heer Ken PRINCEN 
 Mevrouw Melanie LOIX 
 dr. Michiel HUYBRECHTS 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 dr. Sabine LANGIE 
 De heer Sam VANHERLE 
 De heer Sander DRIESEN 
 Mevrouw Sofie HOUBEN 
 Mevrouw Stephanie VANDIONANT 
 De heer Stijn LENAERS 
 De heer Wouter FRANSSEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht2248,02248,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht2248,02248,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels