Kwalitatieve onderzoeksmethoden (3721)

Contactpersoon :Prof. dr. Koen VAN LAER
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Koen VAN LAER 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Jannes ZWAENEPOEL 
 Mevrouw Marijn STRAETEMANS 
 Prof. dr. Patrizia ZANONI 
 Mevrouw Pauline VANHEUSDEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Onderzoekstoepassingen in TEW (4683) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar handelsingenieur in de beleidsinformatica keuzeKeuze813,0813,0JaJaNumeriek

1ste masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels