Draagstructuur / Constructie 3A (3799)

Contactpersoon :Arch. Dries POSEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Arch. Dries POSEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. David DOOMS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Draagstructuur / Constructie 1A (4107) 4,0 stptn
    Draagstructuur / Constructie 1B (4108) 5,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Constructie 2 (3686) 3,0 stptn
    Draagstructuur 2 (2322) 4,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de architectuurVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

schakelprogramma architectuur jaar 2Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma master in de architectuurVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels