Draagstructuur / Constructie 3B (3800)

Contactpersoon :Prof. dr. David DOOMS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. David DOOMS 
  
Co-titularis :Arch. Dries POSEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Mieke VANDENBROUCKE 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Constructie 1 (2315) 4,0 stptn
    Draagstructuur 1 (2316) 5,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Constructie 2 (3686) 3,0 stptn
    Draagstructuur 2 (2322) 4,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Bouwfysica en installaties 3 (3404) 3,0 stptn
    Draagstructuur / Constructie 3A (3799) 5,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Draagstructuur / Constructie 1A (4107) 4,0 stptn
    Draagstructuur / Constructie 1B (4108) 5,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Constructie 2 (3686) 3,0 stptn
    Draagstructuur 2 (2322) 4,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Bouwfysica en installaties 3 (3404) 3,0 stptn
    Draagstructuur / Constructie 3A (3799) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de architectuurVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma master in de architectuurVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels