De elektronische studiegids voor het academiejaar 2022 - 2023 is onder voorbehoud.

Business analyse (3810)

Contactpersoon :Mevrouw Marleen THEUNISSEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Mevrouw Marleen THEUNISSEN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Frank VANHOENSHOVEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar handelsingenieur keuzeKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels