Staatsrecht (3843)

Contactpersoon :Prof. dr. Jan THEUNIS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jan THEUNIS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Daan BIJNENS 
 De heer Karel-Jan VANDORMAEL 
 Mevrouw Merel VRANCKEN 
 De heer Simon INDESTEEGE 
 De heer Tim GREVEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de rechtenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master in de rechtenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

master in de rechten (equivalentieprogramma)Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels