Masterproef Supply Chain Management (3865)

Contactpersoon :Mevrouw Liesbeth CELIS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Pieter VANDEKERKHOF 
  
Met medewerking van :Mevrouw Liesbeth CELIS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Allard VAN RIEL 
 Prof. dr. An CARIS 
 Prof. dr. Katrien RAMAEKERS 
 Prof. dr. Mieke JANS 
 Prof. dr. Piet PAUWELS 
 Prof. dr. Wim MARNEFFE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Specificatie volgtijdelijkheid masterproef/bachelorproef/stage
 
De student heeft ten minste 24 studiepunten uit de masteropleiding HW opgenomen, getolereerd of verworven in zijn studieprogramma tot op heden, met uitzondering van de masterproef.


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de handelswetenschappen - supply chain managementVerplicht40515,05435115,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels