Stageproject Supply Chain Management (3866)

Contactpersoon :Mevrouw Liesbeth CELIS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Piet PAUWELS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Liesbeth CELIS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Specificatie volgtijdelijkheid masterproef/bachelorproef/stage
 
De student heeft minstens 24 studiepunten opgenomen, getolereerd of verworven uit de masteropleiding handelswetenschappen, exclusief de masterproef en het stageproject.


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de handelswetenschappen - supply chain managementVerplicht2439,0272169,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels