Business Planning (3945)

Contactpersoon :Prof. dr. Jelle SCHEPERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jelle SCHEPERS 
  
Co-titularis :dr. Elien VANDENBROUCKE 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Bouwstenen van ondernemerschap (3764) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1e masterjaar in de mobiliteitswetenschappenKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
1st year Master of Biomedical Sciences - Bioelectronics and NanotechnologyKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
1st year Master of Biomedical Sciences - Environmental Health SciencesKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
1st year Master of Biomedical Sciences - Molecular Mechanisms in Health and DiseaseKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
1ste master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de chemie optie vrije keuze aanvullingKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
keuze master voor corporate (UH)Keuze813,0813,0JaJaNumeriek
keuze master voor private (UH)Keuze813,0813,0JaJaNumeriek
master informatica volledig keuzepakketKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
master rechten ORKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
opleidingsonderdelen economieKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels