De elektronische studiegids voor het academiejaar 2022 - 2023 is onder voorbehoud.

Fysica en leven  (3991)

Contactpersoon :Prof. dr. Anitha ETHIRAJAN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Anitha ETHIRAJAN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Jef HOOYBERGHS 
 Prof. dr. Marc D'OLIESLAEGER 
 Prof. dr. Sabine VAN DOORSLAER 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Bart RUTTENS 
 Mevrouw Fatemeh ZARGAR 
 De heer Giridharan KRISHNAMURTHY 
 Prof. dr. Jan D'HAEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de fysica optie nano/biofysicaVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysica optie vrije keuze aanvullingKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels