Kwantummechanica en atoomfysica (3992)

Contactpersoon :Prof. dr. Laura TAMASSIA
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Laura TAMASSIA 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Souvik AGASTI 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Kwantummechanica 1 (1442) 4,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Relativiteit (3344) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de fysicaVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de wiskunde optie twinVerbreding1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels