Massa en warmte: balansen en transport (4029)

Contactpersoon :ing. Sofie KNOOPS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Jozefien DE KEYZER 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de industriële wetenschappen - chemieOvergangscurriculum1084,01084,0JaJaNumeriek
2de bachelor in de industriële wetenschappen - nucleaire technologieOvergangscurriculum1084,01084,0JaJaNumeriek

schakel IW Chemie - gemeenschappelijkOvergangscurriculum1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels