Industriële biotechnologie (4031)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Mieke BUNTINX
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Mieke BUNTINX 
  
Co-titularis :dr. ir. Kristel SNIEGOWSKI 
  
Lid van het onderwijsteam :ing. Liesbet PAULS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Algemene chemie (3830) 6,0 stptn
    Organische chemie en procestechnologie (4088) 4,0 stptn
    Practicum voedingsanalyse en biotechnologie (4468) 3,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Inleiding tot biotechnologie (4467) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - chemieVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

3de bachelor in de industriële wetenschappen - chemieOvergangscurriculum1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels