Geïntegreerd project - Industriële biotechnologie (4039)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Mieke BUNTINX
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Mieke BUNTINX 
  
Co-titularis :Prof. dr. Jeroen LIEVENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Specificatie volgtijdelijkheid masterproef/bachelorproef/stage
 
Het geïntegreerd project (GP) wordt als allerlaatste opleidingsonderdeel van het schakel- of voorbereidingsprogramma toegevoegd. Dit wil zeggen: Indien het GP opgenomen is, dan zijn alle andere opleidingsonderdelen van het betreffende schakel- of voorbereidingsprogramma hetzij reeds behaald, vrijgesteld, getolereerd of ingezet voor tolerantie, hetzij gelijktijdig (i.e. in hetzelfde academiejaar) opgenomen.


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakel IW Chemie: optie duurzame procestechnologie of farma en fijnchemie - deel 2Verplicht1626,01626,0JaNeeNumeriek
schakel IW Chemie: optie voeding en packaging of kunststoffen en packaging deel 2Verplicht1626,01626,0JaNeeNumeriek
schakel IW Chemie: pba chemie afstudeerrichting procestechnologie voor alle opties deel 2Verplicht1626,01626,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels