Statistiek + (4084)

Contactpersoon :Prof. dr. Jeroen LIEVENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jeroen LIEVENS 
  
Co-titularis :dr. Giovanni VANROELEN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Bart DREESEN 
 dr. ir. Kristel SNIEGOWSKI 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de industriële wetenschappen (gemeenschappelijk pakket)Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels