wetenschappelijke vorming deel 2 (4115)

Contactpersoon :Prof. dr. Raf MEESEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Raf MEESEN 
  
Co-titularis :dr. Stefanie VERSTRAELEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Bruno BONNECHERE 
 Mevrouw Helene VERMEULEN 
 Mevrouw Joana FRIESKE 
 Prof. dr. Koen CUYPERS 
 dr. Leen PRENEN 
 Mevrouw Melina HEHL 
 De heer Sybren VAN HOORNWEDER 
 De heer Tim NEMETH 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Wetenschappelijke vorming deel 1 (4006) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht1084,054544,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels