Digitale Elektronica (4184)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Ronald THOELEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Ronald THOELEN 
  
Lid van het onderwijsteam :ing. Frank APPAERTS 
 dr. ing. Gilles OUDEBROUCKX 
 De heer Thijs VANDENRYT 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de informaticaVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels