Reactorfysica (4285)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Gert VAN DEN EYNDE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Gert VAN DEN EYNDE 
  
Met medewerking van :De heer Tom CLARIJS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    3D-analyse en differentiaalvergelijkingen (3829) 6,0 stptn
    Lineaire algebra en 2D-analyse (3822) 5,0 stptn
    Reactortechnologie (4075) 3,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Reactortechnologie (4075) 3,0 stptn
    Wiskunde 1 schakel (2829) 5,0 stptn
    Wiskunde 2 schakel (2828) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: nucleaire technologie - nucleair en medischVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek engineering & technologyKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels