Methodologie 1 voor masterproef: Interdisciplinaire onderzoeksmethoden (4395)

Contactpersoon :Prof. dr. Tim WUYTS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Tim WUYTS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Sofie HENNAU 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Floris DE KRIJGER 
 De heer Joren JANSSEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Methodologie 4: Bachelorscriptie (2126) 6,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Methodologie 2 voor masterproef: Stage (4137) 3,0 stptn
    Methodologie 3 voor masterproef: Logica (3880) 3,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Methodologie 4: Bachelorscriptie (2126) 6,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Methodologie 3 voor masterproef: Logica (3880) 3,0 stptn
    Research Methodology 2bis for Master's thesis: International internship (4265) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar in de rechtenVerplicht1626,081816,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels