Employability skills en levenslang leren (4469)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Jozefien DE KEYZER
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Jozefien DE KEYZER 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. Leen BRAEKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Bart DREESEN 
 Mevrouw Genevieve MARTY 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: chemieVerplicht813,060213,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels