Wiskundig modelleren  (4710)

Contactpersoon :Prof. dr. Christel FAES
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Christel FAES 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Jochen SCHUETZ 
 Prof. dr. Niel HENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de wiskundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels