Wetenschappelijk schrijven en communiceren (4750)

Contactpersoon :Prof. dr. Ellen VLAEYEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ellen VLAEYEN 
  
Co-titularis :dr. Dorien LANSSENS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Dorien ULENAERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakelprogramma master systeem-en procesinnovatie in de gezondheidszorgVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakelprogramma master verpleegkunde en vroedkundeVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels