Gezondheidszorg bekeken vanuit de mens, de verstrekker en het systeem - verdieping (4791)

Contactpersoon :Prof. dr. Johan HELLINGS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Johan HELLINGS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Baudouin STANDAERT 
 Prof. dr. Daan AEYELS 
 Mevrouw Dorien ULENAERS 
 dr. Melissa DESMEDT 
 Prof. dr. Tim WUYTS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master systeem-en procesinnovatie in de gezondheidszorgVerplicht27010,027010,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels