Bio-informatica (1190)

Contactpersoon :Prof. dr. Luc MICHIELS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Luc MICHIELS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Frank NEVEN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Bas KETSMAN 
 Prof. dr. Ijeoma Joy IROBI 
 Prof. dr. Jean NOBEN 
 dr. Jonny DAENEN 
 dr. Jurgen CLAESEN 
 dr. Robert BRIJDER 
 De heer Soren KUYPERS 
 De heer Timmy WEERWAG 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de biomedische wetenschappenOvergangscurriculum843,0843,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenOvergangscurriculum843,0843,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels