Ontwerp en ontwikkeling (1339)

Contactpersoon :dr. Robert BRIJDER
  
Coƶrdinerend verantwoordelijke :dr. Robert BRIJDER 
  
Co-titularis :Prof. dr. Frank NEVEN 
  
Lid van het onderwijsteam :ir. Jelle HELLINGS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformaticaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels