Security en computernetwerken (2178)

Contactpersoon :Prof. dr. Peter QUAX
  
Co√∂rdinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Peter QUAX 
  
Co-titularis :Prof. dr. Wim LAMOTTE 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. ir. Bram BONNE 
 De heer Pieter ROBYNS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Computernetwerken (1816) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master informatica MUOvergangscurriculum1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels